FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN HAR FLYTTAT

Ny adress: Smidesvägen 4, 686 33 Sunne

(f.d. Bength Johanssons veterinärpraktik)


Sjukgymnastik/fysioterapi och kiropraktormottagningen
är kvar vid Klubbelvas lokaler.

VÄLKOMMEN TILL FRYKSDALSHÄLSAN

Helhetskoncept av företagshälsovård för företagets anställda!