UTBILDNING


Vi kan också skräddarsyr halvdagsutbildningar.


För utbildningar som rör arbetsmiljön kan företag ansöka om bidrag från AFA försäkring.