ARBETSMILJÖ

En självklar del i en företagshälsovårdsarbetet är att följa arbetsmiljölagen (AML) och stärka företagen i dess systematiska arbetsmiljö (SAM). Vi erbjuder lagstiftade Medicinska hälsokontroller (AFS 2023:15), arbetsplatsbesök, mätningar, deltagande i skyddsronder och utbildningar utifrån de föreskrifter som arbetsmiljöverket kräver. 


Fryksdalshälsan bistår våra företagskunder med detta arbete för att skapa en sund och säker arbetsplats. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet kring organisations- och arbets- miljöfrågor. En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för friska medarbetare, därför är förebyggande arbetsmiljöarbete en av de viktigaste frågorna för ett välmående företag.


En ergonomisk bra arbetsmiljö minskar risken för att få belastningsbesvär. En bedömning hos ergonom, arbetsplatsbesök eller utbildning kan hjälpa till att förebygga ohälsa och följer föreskriftens direktiv.