Må bra koncept med helhetssyn!

Företagshälsovård: info@fryksdalshalsan.com • 0565 102 55 • Skäggebergsvägen 2, 686 30 Sunne

Sjukgymnastik/Fysioterapi/Kiropraktikmot.: info@fryksdalshalsan.com • 0656 690 990 • Sundgatan 11 C, Sunne

OBSERVERA!

För samtal och stresshantering gäller inte landstingsavtalet med högkostnadskort och frikort.

Fryksdalshälsan kan erbjuda olika typer av samtal och stresshantering. Detta kan ske individuellt hos företagssköterska eller hos psykoterapeut med KBT eller psykodynamiskinriktning.


Behandling kan även ske i grupp med blandade inslag av träning, mindfulness och yoga.


Som arbetsledare kan du få handledning på organisationsnivå och ledarskapsutveckling.

Fryksdalshälsan AB

Företagshälsovård: info@fryksdalshalsan.com • 0565 102 55 • Skäggebergsvägen 2, 686 30 Sunne

Fryksdalshälsan Fysiorehab

Sjukgymnastik/Fysioterapi/Kiropraktikmottagning.: info@fryksdalshalsan.com • 0656 690 990 • Sundgatan 11 C, Sunne