OBSERVERA!

För samtal och stresshantering gäller inte avtalet med regionen för högkostnadskort och frikort.

Fryksdalshälsan kan erbjuda olika typer av samtal och stresshantering. Detta kan ske individuellt hos företagssköterska eller hos psykoterapeut med KBT eller psykodynamiskinriktning.


Behandling kan även ske i grupp med blandade inslag av träning, mindfulness och yoga.


Som arbetsledare kan du få handledning på organisationsnivå och ledarskapsutveckling.