FRISKARE MEDARBETARE

Arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Ett rehabiliteringsstöd som kan användas till åtgärder som förkortar eller förebygger sjukbortfall:

  • anpassa medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider
  • konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd,

Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan som företagshälsovård eller annan aktör.


Företagare som har någon anställd som är aktuell för detta,

kontakta  Linda Bäckström 0565 690 990 eller maila linda@fryksdalshalsan.com


Läs mer på www.försäkringskassan.se

HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

HÄLSOPROFIL:

En större hälsoundersökning där konditionstest ingår. En medicinsk kontroll kan göras som ett tillägg, t.ex. hörsel-undersökning, spirometri. Arbetsgivaren med fler än tio anställda får en tydlig sammanställning/statistik. I hälsoprofilen ingår kapillärprov som blodsocker och blodvärde. Finns möjlighet att utökad venös provtagning om så önskas, ingår inte i priset.

Företagsprogram - ladda ner och läs mer


ARBETSPROFIL - tilläggsprodukt:

Kan kombineras med Hälsoprofilen eller den enklare hälsoundersökningen där man undersöker upplevelsen av den psykosocial arbetsmiljön, kränkande särbehandling och organisationsfaktorer. För arbetsplatser med fler än 10 anställda redovisas gruppresultet enligt föreskriften (AFS 2015:4) OSA - Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.


ENKLARE HÄLSOKONTROLL - tilläggsprodukt hälsoundersökning/samtal: 

Kan kombineras och riktas till det som krävs i de medicinska kontrollerna t.ex. hörselundersökning, spirometri. Kapillärprov som blodsocker och blodvärde ingår. Möjlighet att utöka med venös provtagning om så önskas, ingår inte i priset.

Konditionstest ingår inte och ger inte samma statistiska sammanställning som Hälsoprofilen.

Kan kombineras med tilläggsprodukten Arbetsprofilen och den kan man få en statistisk återkoppling för arbetsplatser med fler än 10 personer anställda.


MEDICINSK KONTROLL:

LÄS MER: Tydligare regler för medicinska kontroller i arbetslivet

Ta del av hela föreskriften:
Medicinska kontroller i arbetslivet

SMÄRT - OCH STRESSHANTERINGSKURS

Take a break är Fryksdalshälsans sex veckors

smärt- & stresshanteringskurs

Klicka här för att ladda ner PDF om Take a break.

Vi stödjer våra kunder att hitta balansen mellan sig själva och omgivningen –mellan familj, arbete och fritid. När det fungerar mår både individen och organisationen bra. Arbetet blir roligare och utförs effektivare och den personliga utvecklingen går åt rätt håll.

Forskning och erfarenhet har visat att tidiga insatser är en viktig framgångsfaktor. När en arbetsledare ser tecken på ohälsa eller den anställde fungerar som tidigare, är det viktigt att agera. Det är under de första 14 dagarna av en sjukperiod som du som arbetsgivare har de högsta kostnaderna för sjukfrånvaro (beräkna kostnad för sjukfrånvaro).


Vi kan även erbjuda förebyggande insatser - godkända av Försäkringskassan - för att ansöka om förebyggande sjukpenning istället för en passiv sjukskrivning, se mer info till höger sida eller Försäkringskassan.

Genom kontakt med oss på Fryksdalshälsan kan arbetsledaren och arbetstagaren få snabb hjälp för vidare hantering av situationen och komma i kontakt med lämplig resursperson för ett kartläggningssamtal. I detta skede kan man få hjälp med tidig utredning och bidrag från försäkringskassan.

FÖREBYGGANDE SJUKPENNING

Om du behöver avstå från att arbeta på grund av en medicinsk behandling eller rehabilitering kan du få förebyggande sjukpenning. Behandlingen eller rehabiliteringen ska syfta till att förebygga eller förkorta sjukdom.


Medarbetaren ansöker om förebyggande sjukpenning tillsammans med behandlingsplanen och det medicinska utlåtandet från läkaren. Det skall numer godkännas av försäkringskassan och det tar ca 30 dagar att bedöma rätten till förebyggande sjukpenning.


Om en anställd har upprepade besvär med värk eller stressrelaterad problematik kan vi också ansöka om förebyggande sjukpenning från försäkringskassan.


För få förebyggande sjukpenning gäller följande:

  • läkarintyg som styrker en ökad sjukdomsrisk
  • nedsatt arbetsförmåga
  • medicinsk behandling eller rehabilitering ordinerat av läkare.