Må bra koncept med helhetssyn!

Företagshälsovård: info@fryksdalshalsan.com • 0565 102 55 • Skäggebergsvägen 2, 686 30 Sunne

Sjukgymnastik/Fysioterapi/Kiropraktikmot.: info@fryksdalshalsan.com • 0656 690 990 • Sundgatan 11 C, Sunne

FRISKARE MEDARBETARE

Arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Ett rehabiliteringsstöd som kan användas till åtgärder som förkortar eller förebygger sjukbortfall:

  • anpassa medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider
  • konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd,

Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan som företagshälsovård eller annan aktör.


Företagare som har någon anställd som är aktuell för detta,

kontakta  Linda Bäckström 0565 690 990 eller maila linda@fryksdalshalsan.com


Läs mer på www.försäkringskassan.se

ARBETSPROFIL

Ökar medvetandet om det egna ansvaret för arbetsmiljön

att påverka. Förebygger arbetsskador. Skapar atmosfär som leder till ökad harmoni och produktivitet. Förebygger särbehandling av individer
i arbetsmiljön.

HÄLSOPROFIL

Skapar balans arbete-fritid.

Förebygger stress och utbrändhet.

Lägger grunden för personlig utveckling.


SMÄRT - OCH STRESSHANTERINGSKURS

Take a break är Fryksdalshälsans sex veckors

smärt- & stresshanteringskurs

Klicka här för att ladda ner PDF om Take a break.

FÖREBYGGANDE SJUKPENNING

Då försäkringskassan har godkänt rätten till förebyggande sjukpenning behöver inte arbetsgivaren betala de första två veckorna i sjuklön. Medarbetaren ansöker om förebyggande sjukpenning tillsammans med behandlingsplanen och det medicinska utlåtandet från läkaren. Det skall numer godkännas av försäkringskassan och det tar ca 30 dagar att bedöma rätten till förebyggande sjukpenning.


Om en anställd har upprepade besvär med värk eller stressrelaterad problematik kan vi också ansöka om förebyggande sjukpenning från försäkringskassan (ersätter sjukskrivning).


För att en patient ska kunna få förebyggande sjukpenning gäller följande att:

  • en läkare har konstaterat att det utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet finns en ökad sjukdomsrisk
  • sjukdomen riskerar att sätta ned patientens arbetsförmåga
  • en läkare har ordinerat en medicinsk behandling eller rehabilitering som är lämplig för att minska sjukdomsrisken.Vi stödjer våra kunder att hitta balansen mellan sig själva och omgivningen –mellan familj, arbete och fritid. När det fungerar mår både individen och organisationen bra. Arbetet blir roligare och utförs effektivare och den personliga utvecklingen går åt rätt håll.

Forskning och erfarenhet har visat att tidiga insatser är en viktig framgångsfaktor. När en arbetsledare ser tecken på ohälsa eller den anställde fungerar som tidigare, är det viktigt att agera. Det är under de första 14 dagarna av en sjukperiod som du som arbetsgivare har de högsta kostnaderna för sjukfrånvaro (beräkna kostnad för sjukfrånvaro). Vi kan även erbjuda förebyggande insatser - godkända av Försäkringskassan - för att ansöka om förebyggande sjukpenning istället för en passiv sjukskrivning, se mer info till höger sida eller Försäkringskassan.

Genom kontakt med oss på Fryksdalshälsan kan arbetsledaren och arbetstagaren få snabb hjälp för vidare hantering av situationen och komma i kontakt med lämplig resursperson för ett kartläggningssamtal. I detta skede kan man få hjälp med tidig utredning och bidrag från försäkringskassan.


Fryksdalshälsan Fysiorehab

Sjukgymnastik/Fysioterapi/Kiropraktikmottagning.: info@fryksdalshalsan.com • 0656 690 990 • Sundgatan 11 C, Sunne


Fryksdalshälsan AB

Företagshälsovård: info@fryksdalshalsan.com • 0565 102 55 • Skäggebergsvägen 2, 686 30 Sunne