NYA MÖJLIGHETER - VI LIGGER I FRAMKANT

Vi är nu godkända anordnare av företagshälsovård enligt försäkringskassans direktiv vilket innebär att utredningskostnader för att förhindra sjukskriving eller korta ner en sådan som t.ex. provtagning och röntgen, inte längre läggs på arbetsgivaren som en kostnad vilket det varit tidigare.


Från och med den 1 juli kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.


Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan handla om att anpassa din medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd, med mera. Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan som företagshälsovård eller annan aktör. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker halva kostnaden upp till 10 000 kr per arbetstagare och år, men högst med 200 000 kr per arbetsgivare och år (för år 2018 högst 100 000 kr). Du ansöker om det hos Försäkringskassan.


Om ni som arbetsgivaren skickar in blanketten FK7013 eller efter 1 juli 2018 blankett FK7025 får ni som ansluten kund hos oss tillbaka halva kostnaden för tiden för de resurspersoner som är involverade t.ex. tid hos sjuksköterska, sjukgymnast, läkare eller psykoterapeut. Mer information finns på: www.forsakringskassan.se, för att ladda ner blanketter se röda knappar till höger.


Det innebär att besök till resursperson och dokumentationstid. Efter inskickande av blankett FK 7013 får arbetsgivaren tillbaka den halva totala kostnaden. Om det behövs röntgen eller prover innebär det ingen extra avgift som tidigare, förutom den extratid det innebär för remisshanteringen.


Från försäkringskassan får man bara ut ersättningen för bedömning/utredning och uppföljning

men inte behandling, detta gäller ej heller vanliga prover som tas i samband med hälsoundersökning.


Exempel: Då en person känner sig trött och sliten sker bedömning av sjuksköterska med samma kostnad 1200:-/tim. och ni får betala 600:-/tim då ingår provtagning, samt om individen behöver till annan resursperson ex. psykoterapeut eller läkare för bedömning och utredning som kan förebygga eller förkorta en sjukskrivning.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro – arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

från och med 1 juli 2018