För friskare leder


Gratis digital artrosbehandling

- behandla artros hemifrån


Vi samarbetar med Joint Academy och

kan erbjuda digital behandling via

Joint Academys app i mobilen.

  • Personlig fysioterapeut
  • Anpassade aktiviteter
  • Följ din utveckling
  • Patientavgift 0 kr

Klicka på nedanstående knapp för att delta:

Fryksdaslhälsan_JointAcademy_Artros

Artrostestet är gratis

Länk till artrostest: Klicka här