Hans-Olov Karlsson

Arbetsmiljöingenjör

Annika Evaldsson

Fysioterapeut

RIV

Rygg rehablitering i Värmland

Ida Bergren

Massör

Werlabs

Provtagning

DLXA

Ulrika Frykestam

KBT nära Psykoterapi

Vivianne Wikström

Insidan

Ninni Länsberg

Margareta Jonsson

Psykoterapeut

Bosse Belmén

Beroendeterapeut Bosse Belmén

Peter Björkner

Arbetsmiljöingenjör