NINNI LÄNSBERG

NINNI LÄNSBERG är en erfaren specialist inom arbete och hälsa. Hon har jobbat i 5 olika företagshälsovårdar under 13 år. Ninni är väl känd med Fryksdalens arbetsliv efter att bl.a. ha varit Personallots i Sunne kommun. Ninni är en aktiv samtalspartner:

Chefscoachning: När Du som ledare behöver någon att bolla din roll, dina val och dilemman med, är Ninni en god medspelare. Även rådgivning runt rehabärenden eller när du och din medarbetare behöver fundera på om Ni ska gå skilda vägar.

Konflikthantering: På en arbetsplats är det inte ovanligt att det uppstår konflikt mellan medarbetare eller mellan chef och medarbetare. Ninni lotsar genom en process för att finna lösningar.

Inspirationsföreläsning Ninni talar engagerat om arbetsmiljö, stress och livsbalans, utifrån sin nya bok med titeln Friskt Jobbat. Det passar ypperligt för chefer och medarbetare. 1-2 h.

Grupputveckling: Vill Ni stärka gruppen och ha en halvdag om samarbete och stärka kommunikationen finns det möjligheter här. Kom med önskemål så sys ett upplägg ihop.


ULRIKA FRYKESTAM

ULRIKA FRYKESTAM jobbar med organisationsutveckling med stora och små företag i Sverige samt utomlands. Erbjuder både ledarskapsutbildning ar samt inspirationsföreläsningar och workshops för medarbetare. Mår vi bra och trivs på jobbet så presterar vi och det blir resultat. Det är viktigt att varje individ förstår att Jag äger min egen balans. Fryksdalshälsan och Ulrika Frykestam ”DLXA” kan erbjuda sina tjänster för dig och ditt företag.

Ledarutveckling:  Handlar om att skapa beteendeförändring.

Personalutveckling: Lyfta fram vikten av varje enskild medarbetares prestation. Att få den enskilde medarbetaren att känna sitt ansvar, bli delaktig och känna framgång i sin roll.  Högpresterande personal i ett framgångsrikt företag leder till bättre resultat.

Individcoaching: Utmana sina svaga sidor, hantera sin egen roll i arbetsgruppen och ta ansvar för sitt eget välmående.