KBT-samtal

OBSERVERA!

För KBT-samtal gäller inte vårdavtalet med regionen med högkostnadskort och frikort.

Vivianne Wikström

Leg. Psykoterapeut

Leg. Sjukgymnast/FysioterapeutLinda Bäckström

Leg. Sjukgymnast, ergonom

och KBT-terapeut


Psykoterapi – ett samarbete mellan dig och terapeuten

Innan behandlingen börjar kommer du och terapeuten överens om vad du vill uppnå med terapin, och planerar hur behandlingen ska läggas upp. Sedan samarbetar du och psykoterapeuten för att uppnå den målsättning ni tidigare har kommit överens om. Terapeuten ansvarar för att arbetet utvärderas med jämna mellanrum, för att ni båda ska se om det går framåt eller inte.


KBT-samtal kan vara till hjälp om du har problem med stress, ångest, sömnproblem eller lättare depression. KBT står för kognitiv beteendeterapi. Det finns många anledningar till att gå i terapi och kan vara ett naturligt led i din personliga och professionella utveckling. Kanske handlar det om en allmän önskan om att vilja må bättre, få hjälp med att förändra ett beteende, livsstilsförändringar eller en vilja att få nya perspektiv för att komma vidare i livet.


KBT passar de flesta eftersom metoden är flexibel och lätt kan anpassas till just din situation och behov.


KBT-Kognitiv Beteendeterapi

KBT är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Varje samtalsbehandling bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har ett starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod inom en mängd problemområden. Symtom du upplever kan vara oro, ängslan, rädsla, ledsenhet, låg självkänsla, osäkerhet, sorg, frustration, ensamhet och svårigheter i relation till andra.


Utmärkande för en behandling är att den:

  • fokuserar på situationen här och nu
  • syftar till att ändra beteenden
  • är handlings och målinriktad
  • ofta har en kort behandlingstid.

 

KBT är effektiv vid stressrelaterade besvär, kronisk smärta, arbetsrelaterad ohälsa, lättare ångest, sömnproblem, relationsproblem, beteendeförändring, lättare depression, livsstilsförändringar.