Psykoterapi

OBSERVERA!

För psykoterapi gäller inte vårdavtalet med regionen med högkostnadskort och frikort.

Vivianne Wikström

Leg. Psykoterapeut

KBT-terapi


Margareta Jonsson

Leg. Psykoterapeut

Psykodynamisk terapi


Psykoterapi – ett samarbete mellan dig och terapeuten

Innan behandlingen börjar kommer du och terapeuten överens om vad du vill uppnå med terapin, och planerar hur behandlingen ska läggas upp. Sedan samarbetar du och psykoterapeuten för att uppnå den målsättning ni tidigare har kommit överens om. Terapeuten ansvarar för att arbetet utvärderas med jämna mellanrum, för att ni båda ska se om det går framåt eller inte.


Psykodynamisk terapi, PDT

Psykodynamiska terapier, som förkortas PDT, utgår från att psykiska besvär kan bero på inre, obearbetade konflikter som man inte själv är medveten om. Konflikterna kan till exempel handla om balansen mellan att vara beroende av andra och att vara fri, eller mellan vad man drömmer om och de begränsningar som verkligheten innebär. Det kan finnas obearbetad sorg som kan upptäckas och bearbetas i terapin.

När du går i PDT arbetar du därför ofta med att förstå dig själv, dina relationer, och andra människor på ett nytt sätt. Det sker delvis genom att du bearbetar relationer, upplevelser och minnen från din barndom och uppväxt för att förstå hur dessa påverkar ditt liv här och nu.


En viktig del av den psykodynamiska behandlingen handlar om att du ska frigöra din personliga berättelse om din uppväxt och om det liv du lever nu och om det liv som du skulle vilja leva. Det kan leda till att du uppnår personliga målsättningar som till exempel:

  • Att du stärker din självkänsla.
  • Att du upplever en ökad inre trygghet.
  • Att du lättare ser gränserna mellan dina och andras behov.
  • Att du utveckar en förmåga att hantera dina känslor.
  • Att du lär dig att förstå vad du egentligen vill i ditt liv.


Företagshälovård och sjukvårdsförsäkring

Uppdrag som gäller all företagshälsovård skall förankras med arbetsledare/personalchef och görs helst med en uppdragsbeställning. Bokning kan ske på båda våra mottagningar och på telefonnummer 0565 102 55.


Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag som erbjuder privat sjukvårdsförsäkring. De flesta erbjuder behandling hos sjukgymnast och kiropraktor som en del i vården.

För att boka en tid hos oss, vänd dig till ditt försäkringsbolag för godkännande och upprättande av skadenummer.