Priser

HÄLSOPROFIL

 • 20 min 750 kr
 • 30 min 1500 kr
 • 40 min 2000 kr
 • 50 min 3000 kr


Företag med fler än 20 anställda:

 • Hälsoprofilen 1450 kr..
 • Arbets–/klimatprofilen 500 kr.
 • Totalprofilen kostar 1950 kr.
 • Den mindre hälsoundersökningen/samtalet kostar 850 kr.


För företag med mindre än 20 anställda:

 • Hälsoprofilen 1500 kr.
 • Arbets–/klimatprofilen 550 kr.
 • Totalpriset 2050 kr.
 • Mindre hälsoundersökningen/samtalet 900 kr.


För att uppfylla de nya lagkraven från 1 juli 2018 ser vi helst att ni som arbetsgivare bokar en ett planeringssamtal i anslutning till det med läkaren och berörd personal från oss (sjuksköterska eller sjukgymnast). Det åligger nu arbetsgivaren att skicka in en behandlingsplan till försäkringskassan FK 7459 för personer som riskerar blir sjukskrivna mer än 60 dagar.

Uppmärksamma följande koder på fakturan som är godkända från försäkringskassan:

 • FÖ – Förebyggande rehab.
 • UTR – Utredning.
 • PLA – Planeringssamtal LÄK Läkarundersökning.
 • SAM – Samtal.
 • AP – Arbetsplatsbesök.

Dessa åtgärder är sådant som ni kan få tillbaka hälften av pengar från försäkringskassan, för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, blankett FK 7025. (Gäller inte årliga hälsoundersökningarna).


OBS! Det är viktigt att vi får in uppdaterade personallistor och för de som eventuellt väljer att avstå från den årliga hälsoundersökningen debiteras kostnaden 500 kr/ anställd enligt avtal. För att kunna följa vår produktionsplanering bör den ske två (2) månader före eller efter utsatt tid.


Vid bokade uppdrag, såsom utbildning och planerade hälsoprofiler, skall avbokning ske senast 14 dagar före inbokad tid, därefter debiteras företaget enligt beställningen. Självklart kan enstaka tider ombokas, men i första hand ser vi att byte av tid sker via företaget.