Information

Information

HÄRDPLASTUTBILDNING

Datum: 11 november 2019  
Tid: 08.30 – 12.30
Plats: Frykensalen, Sunne bibliotek

Kostnad
Avtalskund: 2 500 kr • Icke avtalskund: 3 000 kr
Priset inkluderar kursmaterial och fika.

Anmälan till: Linda@fryksdalshalsan.com
eller 0565 102 55.


Välkommen med din anmälan! Sista anmälningsdatum 4/11.


Utbildningen riktar sig till arbetstagare som hanterar olika typer av allergiframkallande

kemiska produkter, skyddsombud, arbetsledare och chefer.


Innehåll

 • Lagstiftning, klassificering, märkning.
 • Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).
 • Hälsorisker och hantering av kemiska produkter.
 • Personligt skydd och olika produkttyper.


Att arbeta med allergiframkallande ämnen och härdplaster 

En lagstadgad halvdagsutbildning som ger dig kunskap att säkert kunna arbeta med allergiframkallande ämnen och härdplaster. Du får en bred kunskap om lagstiftning, kemiska arbetsmiljörisker, hantering av kemiska produkter, personligt skydd och produkttyper. 

Utbildningen varvar teori med frågor från deltagarna och riktar sig till personer som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. Inga förkunskaper krävs. Kursdokumentation och utbildningsintyg ingår. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning enligt AFS 2014:43, § 37a-g.


Priser från och med 1 januari 2019

P.g.a. ökade omkostnader och investeringar har vi gjort  prisjusteringar på bland annat hälsoprofilerna och exkluderar nu hörsel/synundersökningarna från hälsoprofilen samt läkarbesöken som blir tidsanpassad:

 • 20 min 750 kr
 • 30 min 1500 kr
 • 40 min 2000 kr
 • 50 min 3000 kr

För att uppfylla de nya lagkraven från 1/7–18 ser vi helst att ni som arbetsgivare bokar en ett planeringssamtal i anslutning till det med läkaren och berörd personal från oss (sjuksköterska eller sjukgymnast). Det åligger nu arbetsgivaren att skicka in en behandlingsplan till försäkringskassan FK 7459 för personer som riskerar blir sjukskrivna mer än 60 dagar.

Uppmärksamma följande koder på fakturan som är godkända från försäkringskassan:

 • FÖ – Förebyggande rehab.
 • UTR – Utredning.
 • PLA – Planeringssamtal LÄK Läkarundersökning.
 • SAM – Samtal.
 • AP – Arbetsplatsbesök.

Dessa åtgärder är sådant som ni kan få tillbaka hälften av pengar från försäkringskassan, för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, blankett FK 7025. (Gäller inte årliga hälsoundersökningarna).


Företag med fler än 20 anställda:

 • Hälsoprofilen 1450 kr..
 • Arbets–/klimatprofilen 500 kr.
 • Totalprofilen kostar 1950 kr.
 • Den mindre hälsoundersökningen/samtalet kostar 850 kr.


För företag med mindre än 20 anställda:

 • Hälsoprofilen 1500 kr.
 • Arbets–/klimatprofilen 550 kr.
 • Totalpriset 2050 kr.
 • Mindre hälsoundersökningen/samtalet 900 kr.


OBS! Det är viktigt att vi får in uppdaterade personallistor och för de som eventuellt väljer att avstå från den årliga hälsoundersökningen debiteras kostnaden 500 kr/ anställd enligt avtal. För att kunna följa vår produktionsplanering bör den ske två (2) månader före eller efter utsatt tid.


Vid bokade uppdrag, såsom utbildning och planerade hälsoprofiler, skall avbokning ske senast 14 dagar före inbokad tid, därefter debiteras företaget enligt beställningen. Självklart kan enstaka tider ombokas, men i första hand ser vi att byte av tid sker via företaget.

LIVSVIKTIGT!

I Fryksdalshälsans Första Hjälpen Utbildning ingår nu även HLR (Hjärt-lungräddning)

med hjärtstartare och vi är återförsäljare av två olika "Lifepak CR" hjärtstartaren.

Life Pak plus 13.700 kr.

Life Pak CR Wifi för 17.934 kr.

Ert företag kan också välja att leasa:

Life Pak plus 36 mån för 289 kr/månaden.

Life Pak plus 24 mån för 399 kr/månaden.


Företagare med anställda

Via denna länk kan du som arbetsgivare se användbara blanketter som finns på Försäkringskassans webbsida:

Fryksdalshälsan AB

Företagshälsovård: info@fryksdalshalsan.com • 0565 102 55 • Skäggebergsvägen 2, 686 30 Sunne

Fryksdalshälsan Fysiorehab

Sjukgymnastik/Fysioterapi/Kiropraktikmot.: info@fryksdalshalsan.com • 0656 690 990 • Sundgatan 11 C, Sunne